TERAAPIAD

HIPOTERAAPIA

Hobuse kaasamine füsioteraapia protsessi võimaldab arendada inimese sensomotoorseid tegevuseeldusi ja kehalisi võimeid. Hobuse kaasamine füsioteraapiasse võimaldab anda sisendit inimkeha viiele meelele (kuulmine, nägemine, haistmine, süva- ja puutetundlikkus). Kontrollitud tingimustes kehale erinevate aistingute pakkumine ning nende kogemine aitab ajul korrastada saadavat sensoorset infot. Seeläbi toetab ratsutamisteraapia adekvaatse kehapildi ja -taju kujunemist.

Peale selle tekitab sammuv hobune ratsutaja kehas 3-dimensionaalsed liigutused (üles-alla, paremale-vasakule, ette-taha). Need liigutused kokku tekitavad ratsutajas inimese kõnnile sarnase liikumiste jada, mis aitab korrigeerida kõnnimustrit. Võib öelda, et ratsutamisteraapia aitab ajul ja kehal mõista, mis tunne on kõndida.

Terapeutilist mõju avaldab ka hobuse kehatemperatuur, mis on inimese omast umbes 1,5 kraadi kõrgem. See omakorda võimaldab koos hobuse sammurütmiga normaliseerida teraapias oleva inimese lihastoonust ja lõdvestada pinges lihaseid. Samuti on hobuse abil hea parandada tasakaalu ja koordinatsiooni, kuna hobune on justkui liikuv alus, mis aktiviseerib hobuse seljas oleva inimese erinevaid tasakaalureaktsioone.

Tuuli Bürkland (Tartu Ülikooli Kliinikum, Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, füsioterapeut, hipoterapeut.)

Anne hipoteraapiast

“Hipoteraapia võimaldab noorel luua sooja, lähedase ja usaldusliku suhte suure loomaga, kelle eest hoolitsedes, teda kammides, valjastades ja süüa andes tekib emotsionaalselt ainulaadne side. See annab uue kogemuse lähedusest, tingimusteta hoolimisest ja armastusest. Füüsiline kontakt hobusega ratsutamisel annab võimaluse kogeda kindlat rütmi – samm, traav, galopp – mis omakorda loob harmoonia, lõdvestuse, kindlustunde ja tõstab toimetulemise kaudu enesekindlust, väärikust ja kindlameelsust. Hobuse juhtimiseks on vaja leida üles iseenda rahu ja inimeseks olemise kesktelg, julgus ja usaldus. Ratsutamisterapeut Tuuli kodutalus Kambjamaal saame igaühele üksikult kui ka kogu grupile pakkuda kaunilt läbimõeldud maaelu kogemust, kus üksteisega harmoonias on erinevate taluloomade eest hoolitsemine, hästi kujundatud majapidamine ning kaunis ümbritsev loodus. Paljude noorte jaoks on see olnud unikaalne kogemus.

Tuuli on tasakaalukas, kindlameelne ja tundlik ratsutamisterapeut, kes saab kiiresti hea kontakti iga noorega. Viljastav koostöö Tuuliga on kestnud juba ravikodu algusaastatest alates.”

MUUSIKATERAAPIA

Muusika kasutamine tervendava kunstina. Meloodia, rütmi ja harmoonia kaudu elavas muusikas saame teadlikumaks iseendast ja kogeme tervistavat mõju nii kehale, hingele kui vaimule. Kogenud terapeudi juhendamisel luuakse tingimused tervise ja heaolutunde toetamiseks ja tugevdamiseks, emotsioonide läbielamiseks, tasakaalu leidmiseks ja teadlike muutuste esiletoomiseks elus. See annab võimaluse loovuse vabastamiseks, sisemiste ressursside ja tugevuste leidmiseks, enesearengu toetamiseks ja koostöö arendamiseks.

Muusikaterapeut Karmen Linnamägi (õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat (MSc) ja Pennsylvanias (USA) Dorioni Muusikateraapiakoolis antroposoofilist muusikateraapiat, töötab pikaaegselt erivajadustega lastega Tartu Maarja Koolis, on armastatud ja kõrgelt hinnatud koolitaja ja töötubade läbiviija nii kodu- kui välismaal.)

Anne muusikateraapiast

“Muusikal on eriline ja väga tugev mõjujõud inimese hingele. Tihti on muusikat ise luues või seda kuulates palju suurem võimalus saada kokku oma tegelike tunnetega kui seda suudaks väljendada sõnade abil. Karmeniga oleme koostööd teinud lähisuhtevägivalda kogenud naiste, emade ja lastega Tähtvere Avatud Naistekeskuses alates 2011. aastast, samuti mitmeid aastaid ka ravikodu noortega. Olen kogenud muusikateraapia igas tunnis tekkinud ainulaadset tasakaalustavat mõju noortele, milleni jõudmine on iga kord rõõmus üllatus, kõigile, kes selles osalevad.”

KUNSTITERAAPIA

Kunstiteraapia abil püütakse tasakaalustada, harmoniseerida või panna liikuma, elavdada ja tugevdada inimeste enda sisemisi jõude. Selleks on erinevad tehnikad, materjalid ja ülesanded. Kõik nad mõjutavad inimest erineval moel. Antroposoofiline kunstiteraapia usub vormi, värvi ja materjali enda teraapilisse jõusse. Igasuguse kunstilise tegevusega kaasneb raviv ja elav kogemus, tunde ja tahte ühinemine. Kunsti luues on aktiivne nii meie keha kui ka vaim. Piltide kaudu saab väljendada seda, mida sõnadega ei taha või suuda. Eesmärk ei ole luua n-ö kordumatut kunsti, vaid kunstilise tegevuse kaudu toetada, tasakaalustada inimese hingelist ja vaimset, tema arengut ning aidata tal leida ennast ja oma sihte. ”Kui hinge täidab elu igavene kannatus, pakub kunst meile seda, mida elu ei suuda anda. Ainult kunstis, omaenda loomises saab leida rahu.” Konrad Mägi, 16.12.1907. Monika Kiho (Tartu Maarja Kooli ravipedagoog ja kunstiterapeut).

Anne kunstiteraapiast

“Pliiatsi ja pintsliga on tihtipeale teraapiaprotsessis võimalik saavutada palju rohkemat kui sõnadega. Selline sõnatu suhtlemisviis võib vabastada kammitsaist, ebamugavustundest, hirmust, teeb sarnaseks. Igaühes on olemas loov alge, allikas, millega kokkusaamine võib äratada tardumusest, kurbusest, lootusetusest. Selle loovusallika puudutus võib olla üllatav ja ootamatu, justkui sõbraga uuesti kohtumine, kes kaua eemal olnud ja unustatud. Selline äratus võib tuua sügava rõõmutunde ja pisarateni hingeliigutuse.

Monikat tunnen juba Maarja kooli loomise päevilt, varsti 30 aastat. Mul on ääretult hea meel, et ta on jõudnud oma suure vastutus- ja kohusetunde, püsivuse ja põhjaliikkusega lõpuks ka kunstiteraapiani ning saab oma pikal koolitusteel kogetut jagada laste ja noortega. Lõpetanud Tallinna ülikooli visuaalkunstide algkursuse, süvendas ta edasi oma teadmisi 4 aastat kestnud antroposoofilise kunstiteraapia koolitusel Šveitsis, Peterburis ja Rootsis, omandades antroposoofilise kunstiterapeudi diplomi.”

INDIVIDUAALTERAAPIA

Lastepsühhiaater hindab lapse füüsilist ja psüühilist seisundit, ravi vajadust (või selle muutmist), teostab psühhoteraapilisi individuaalvestlusi nii lapse kui ka pereliikmetega, vajadusel vormistab Sotsiaalkindlustusametile terviseseisundi kirjelduse puude määramiseks/muutmiseks, peab sidet lapse raviarsti(de)ga. Vajadusel osaleb väljaspool ravikodu võrgustiku koosolekutel või kutsub kokku võrgustikuliikmed ravikodusse. Individuaalvastuvõtt toimub kokkuleppel Tähtvere Avatud Naiste Keskuses.

Anne individuaalteraapiast

“Psühhodünaamilise individuaalteraapia kasutamine ravikodu töös on möödapääsmatu miljööteraapilise igapäevaelu kõrval. Iga noor vajab seda erineval määral – kes igapäevaselt, kes kuus mõnel korral. Kõike ei saa jagada igapäevaelus noortegrupis ning sageli just individuaalteraapias kooruvad välja probleemide tegelikud põhjused ja seosed, mis on noores kinnistunud juba aastaid. Koos leiame erinevaid võimalusi kindlama usalduse loomiseks, kus ka kõige valusamad tunded saavad sõnastatud, neile otsa vaadatud ja võimalikke lahendusi vaagitud. See võib vajada ühiseid autosõite, looduses millegi kauni kogemist, vaikides teineteise kõrval käimist või rangelt teraapiaruumis vestlemist. Igaühele oma teekond koos terapeudiga.”