RAVIKODU SIHTGRUPP

Hetkel pakub Pepleri ravikodu teenust samaaegselt kuni kuuele lapsele/noorukile ja nende peredele.
 

Teenuse sihtgrupiks on eelkõige vägivalda kogenud lapsed, kellel on kujunemas/kujunenud kompleksse probleemistikuga raske ja sügav psüühikahäire; traumakogemusega või algava kroonilise psühhiaatrilise haigusega lapsed vanuses 12-18 (19) üle Eesti. Sihtgrupi hulka kuuluvad ka samas vanuses lapsed, kes vajavad pikemaajalist haiglajärgset psühhiaatrilist järelravi. 

Traumakogemusega lapsed
 • Väärkohtlemine peres ja pereväliselt (seksuaalne, füüsiline, vaimne, sh hooletusse jätmine, institutsionaalne)
 • Akuutne šokielamus (lähedase surm, haigus, õnnetusjuhtumid jm)
Raske ja sügava püühikahäire/kroonilise psühhiaatrilise haigusega lapsed
 • F30-39 Meeleoluhäired (bipolaarsus, depressioon)
 • F40-49 Neuroloogilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired (ärevushäired, obsessiiv-kompulsiivne häire, rasked stressreaktsioonid – PTSD, dissotsiatiivsed häired)
 • F50 Söömishäired
 • F51 Mitteorgaanilised unehäired
 • F70 Kerge vaimne alaareng
 • F84 Pervasiivsed arenguhäired
 • F90 Hüperkineetilised häired
 • F92 Segatüüpi käitumis- ja tundeelu häired 
 • F93 Lapsele iseloomulikud tundeelu häired (nt foobiad, sotsiaalfoobiad, lahutamiskartus)
 • F94 Lapse või nooruki suhtlemishäired (mutism, kiindumishäire)
 • F98 Lapse või nooruki muud käitumis- või tundeeluhäired (enurees, enkoprees, kogelemine)

Ravikodu teenuse toimimine sihtgrupile

SIHTGRUPPI EI KUULU
 • Vaimne alaareng (keskmine (F71), raske (F72), sügav (F73))
 • Düssotsiaalne isiksushäire (F60.2)
 • Sõltuvushäired (eristada sõltuvuslikust käitumisest) määral, mis ohustavad lapse enda ja kaaslaste ohutust ning heaolu ravikodu keskkonnas.  
 • Akuutne psühhoos 
 • Aktiivne suitsidaalsus – pidev reaalne oht elule, korduv ja järjepidev sihipärane elu ohustav tegevus (eristada tähelepanu otsivast, ärevust maandavast enesevigastajast), kes vajavad kinnise raviasutuse turvatud keskkonda, kus puudub võimalus enese vigastamiseks eluohtlikul määral).

 

“Pepleri Ravikodu oli mulle teine kodu. Alati mulle olemas.”

Noor (kaks aastat pärast ravikodus viibimist)